Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search
Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Hushållssopor, källsortering och grovsopor

Hushållssopor

Hushållssopor är de rester som blir över efter din mat eller avfall som inte går att återvinna genom källsortering. Var du kastar dina hushållssopor beror på var insamlinskärlet eller sopinkastet finns i den fastighet där du bor. Det kan vara placerat i trapphuset, i entrén eller utomhus i anslutning till fastigheten. Är du osäker var du ska kasta dina hushållssopor så frågar du personalen i fastigheten där du bor.


Hushållssoporna samlar du i påsar som knyts ihop väl innan du kastas dem på anvisad plats. Är sopkärlet fullt eller är det stopp i sopinkastet så ska du kontakta personalen för en felanmälan. Du får under inga omständigheter ställa påsar på marken eller i trapphuset. Det drar till sig skadedjur och bidrar till dålig lukt!


Källsortering och miljöstuga

Plast, papper, glas, tidningar och metall är exempel påavfall som ska sorteras separat och inte kastas i hushållssoporna. I anslutning till din fastighet finns det särskilda kärl som var och ett är avsedda för respektive material. Det finns tydligt anslaget i anslutning till kärlet vad du får kasta var.


Farligt avfall är avfall som kan vara mycket skadligt för miljön om det inte källsorteras och lämnas till rätt avfallsstation. Farligt avfall får absolut inte lämnas bland övrigt avfall. På de flesta återvinningscentraler kan man lämna in farligt avfall, men inte på alla. Det är bra om du kollar upp detta i förväg så att du vet vart du ska lämna det farliga avfallet. Till farligt avfall räknas kemikalier, färg och överblivna mediciner. Mediciner som du inte använder ska återlämnas till ett apotek.


Grovsopor

Stora och skrymmande saker ska lämnas till en återvinningscentral. Exempel på skrymmande saker är Tv-apparater, sängar, soffor och andra stora möbler samt disk- och tvättmaskin. Har du frågor om var du kan slänga grovsopor kontaktar du personalen i fastigheten där du bor.

 

Information om sopsortering på olika språk: