Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Personal och bemanning

Alla våra fastigheter är bemannade med egen personal som finns på plats vardagar under kontorstid. Bovärdarnas roll är att stötta hyresgästerna med visst bostadssocialt stöd. Det bostadssociala stödet handlar om förmedlande av grundläggande kunskaper i hur man sköter en lägenhet och hur man förväntas vara som en god granne i ett flerfamiljshus.


De arbetar aktivt med att följa upp hur de boende arbetar med att söka lägenhet. Våra bovärdar, tillsammans med sektionschefer och enhetschefer, sköter det administrativa arbetet som hör till en hyresvärd. De fungerar som representanter för verksamheten i relation till myndigheter, socialtjänst, skola, omsorg, närboende och idéburna organisationer.