Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Vid utflyttning

Uppsägning av kontrakt

Meddela personalen i fastigheten där du bor att du vill säga upp ditt hyreskontrakt. Kontraktet har en kalendermånads uppsägningstid från och med nästkommande månadskifte.


Besiktning

Boka tid för besiktning i samband med att du säger upp ditt kontrakt. Det är viktigt att du själv är närvarande när vi besiktar din lägenhet. Om SHIS inte har tillträde till besiktning av lägenheten på överenskommen tid kommer vi att debitera dig en extra kostnad enligt gällande taxa.


Visning

Du har enligt hyreslagen skyldighet att låta bostadssökande få se lägenheten under uppsägningstiden. Vi kommer att meddela dig senast en vecka i förväg.


Besiktning av din lägenhet

Du är som hyresgäst skyldig , att i god tid innan du flyttar, informera SHIS om något behöver åtgärdas i lägenheten. Det är för att vi ska hinna åtgärda eventuella fel innan en ny hyresgäst flyttar in. En besiktning utförs av SHIS personal några veckor innan datumet för din avflyttning. Du tar själv kontakt med personalen i fastigheten där du bor för att i god tid innan avflyttningen boka en tid. Vid besiktningen kommer vår besiktningsperson att jämföra besiktningsprotokollet som upprättades när du flyttade in och anteckna eventuella fel och skador som kan ha uppstått under tiden som du bott i lägenheten. Som hyresgäst är du skyldig att i god tid informera SHIS personal om skador och fel som kan behöva åtgärdas i lägenheten innan en ny hyresgäst flyttar in. Du kommer att debiteras för de skador som går utanför normalt slitage.


Återlämning av nycklar

På avflyttningsdagen ska du lämna tillbaka samtliga nycklar som du har kvitterat ut. Saknas det nycklar till källare, barnvagnsrum, cykelrum, postbox eller port et cetera, kommer vi att debitera dig enligt gällande taxa. Saknas det nycklar till lägenhetn kommer vi att göra ett byte av cylinder och debitera dig för den faktiska kostnaden. Du ska lämna nycklarna personligen till någon av SHIS personal vid tidpunkten för avflyttning om ingenting annat har överenskommits med SHIS personal.


Att tänka på innan avflyttningsbesiktning

Vid onormalt slitage i lägenheten kan du komma att bli betalningsskyldig för de skador som har uppstått i lägenheten under tiden du bott där. Förstörda golv, hål i dörrar och väggar samt förstörda fönsterglas är exempel på skador som ska ersättas. Om lägenheten har missfärgats av nikotin eller om lägenheten har ett onormalt överslitage kommer du att debiteras för den faktiska kostnaden av saneringen eller målningen av ytskikten. Vi kommer även att debitera dig för städkostnaden om du lämnar lägenheten ostädad. Det är viktigt att rengöra bakom spisen och i ugnen samt frosta av frysen samt att lämna kyl och frys väl rengjorda.


Grovsopor

Grovsopor så som soffor, sängar, tv-apparater eller andra skrymmande föremål ska lämnas vid närmaste återvinningsstation. Kontakta personalen i fastigheten där du bor för hjälp med en vägbeskrivning. Mindre skrymmande föremål som kartonger och emballage kan slängas i fastighetens grovsoprum.


Nycklar

Nycklar ska återlämnas senast första vardagen efter att hyreskontraktet har löpt ut. Du lämnar dina nycklar personligen till SHIS personal och begär en nyckelkvittens. Du kommer att debiteras för förlorade nycklar och eventuellt byte av cylinder.


Adressändring

Det är viktigt att du ändrar din folkbokföringsadress hos Skatteverket när du flyttar ut. Du kan göra det via Skatteverkets hemsida eller be SHIS personal om hjälp.


Kvarlämnat gods

Lämnar du kvar saker i din lägenhet är vi som hyresvärd skyldiga att förvara dem i tre månader innan vi de förverkas. Vi kommer inte att meddela dig att vi har tillvaratagit dina saker och du kan när som helst hämta dina saker efter överenskommelse med SHIS personal. Du måste hämta alla saker vid samma tillfälle och skriva på en kvittens att de är uthämtade av dig personligen. Om du av någon anledning inte kan hämta ut dina tillvaratagna saker personligen måste ditt ombud kunna visa upp en bevittnad fullmakt som ger hen rätt att hämta sakerna i ditt ställe.