search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Fakta och organisation

Stiftelsen SHIS Bostäder instiftades 1963, då under namnet Stiftelsen hotellhem i Stockholm.

SHIS förvaltning regleras i stiftelselagen och verksamheten vilar på den stadga som kommunfullmäktige fastställde samma år och med ändringar 1970 (Kfs.1970:43).


Vi tillhandahåller cirka 4 000 lägenheter med bostadssocial service och bostadssocialt stöd, i ett 40-tal fastigheter utspridda i hela Stockholms stad. SHIS äger inga egna fastigheter utan förhyr hela beståndet främst av AB Stockholmshem, AB Familjebostäder och Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Till detta tillkommer ett antal privata fastighetsägare.


Organisationsskiss SHIS

SHIS Bostäders ledning, fastighetsavdelning och de centrala stödfunktionerna finns placerad på Södermalm.


Verksamhetsavdelningen är uppdelad på fyra verksamhetsområden med sektioner och tillhörande fastigheter som finns utspridda i hela Stockholms kommun. Merparten av SHIS cirka 240 anställda arbetar i våra fastigheter med att stötta hyresgästerna vidare i en boendekarriär.

Senast uppdaterad: