search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

SHIS ledning

Ledningsgrupp SHIS Bostäder

SHIS ledning består av vd och tre avdelningschefer

Åsa Öttenius, VD

Anställd 2020. Tidigare erfarenhet: Fastighetsdirektör Stockholms stads fastighetskontor, VD SISAB och vice VD och avdelningschef SISAB.


Ann Hilmersson, avdelningschef verksamhetsstöd

Anställd 2010. Tidigare erfarenhet: Långt förflutet inom Socialförvaltningen med chefsuppdrag och strategiska utvecklingsuppdrag inom tillstånds- och HR-frågor.


Anja Arnell, avdelningschef verksamhetsavdelningen

Anställd 2019. Tidigare erfarenhet: Lång chefserfarenhet från Socialtjänstens individ och familjeomsorg med ekonomiskt bistånd, vräkningsförebyggande arbete, bostadssociala frågor och mottagande av nyanlända.


Joen Rey, avdelningschef fastighetsavdelningen

Anställd 2014, fastighetsavdelningschef sedan 2021. Tidigare erfarenhet: Fastighetsförvaltare med ansvar för bland annat verksamhetsanpassningar, uppstart och avveckling av anläggningar samt underhållsarbeten.


Senast uppdaterad: