Startsida
SHIS logotyp
search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

SHIS ledning

Ledningsgrupp SHIS Bostäder

SHIS ledning består av vd och tre avdelningschefer

Åsa Öttenius, vd

Anställd 2020. Tidigare erfarenhet: Fastighetsdirektör Stockholms stads fastighetskontor, VD SISAB och vice VD och avdelningschef SISAB.


Ann Hilmersson, avdelningschef, avdelningen för verksamhetsstöd

Anställd 2010. Tidigare erfarenhet: Ann har ett långt förflutet inom Socialförvaltningen med chefsuppdrag och strategiska utvecklingsuppdrag inom tillstånds- och HR-frågor.


Malin Winge, avdelningschef, verksamhetsavdelningen

Anställd sedan 2022. Tidigare erfarenhet: Lång chefserfarenhet från socialtjänstens alla områden med tyngdpunkten på myndighetsarbete inom Individ och familj. Arbetat med strategiskt utvecklingsarbete inom såväl beställar- som utförarverksamheter i privat och offentlig organisation.


Joen Rey, fastighetschef, fastighetsavdelningen

Anställd 2014, fastighetsavdelningschef sedan 2021. Tidigare erfarenhet: Fastighetsförvaltare med ansvar för bland annat verksamhetsanpassningar, uppstart och avveckling av anläggningar samt underhållsarbeten.