search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Om webbplatsen och dataskydd

Datatskydd

Det är viktigt att du känner dig trygg i hur vi på Stiftelsen SHIS Bostäder hanterar dina personuppgifter. Det gäller alla oavsett om du här hyresgäst, anställd, samarbetspartner eller bara kontaktar oss i någon fråga.


Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en levande person och exempel på uppgifter är foton, filmer, namn, telefonnummer.


SHIS bostäder är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom SHIS.


Då SHIS är en offentlig verksamhet är inkommande handlingar till oss allmänna.
Det innebär att om du skickar brev eller mejl till oss så blir det en allmän handling och kan komma att registreras i SHIS diarium.


Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter SHIS behandlar om dig och hur länge SHIS sparar dem. Du kan också begära rättelse eller göra invändningar på hanteringen av dina personuppgifter.


Detta gör du genom att kontakta personalen på din bostadsanläggning eller genom att kontakta SHIS huvuddataskyddsombud.


Om du har klagomål på SHIS behandling av dina personuppgifter kan du lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@shis.se eller genom att ringa vår växel på telefon 08-508 38 700 om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter.

 

Senast uppdaterad: