search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Vanliga frågor


 

Om hyran och din hyresavi

Hyran är din viktigaste räkning. Den ska betalas i förväg. Det är viktigt att du betalar din hyra i tid. Sista datum för att betala hyran står på din hyresavi.

 

Din hyresavi innehåller viktig information som visar att det är rätt lägenhet och månad som hyran betalas för. Därför är det viktigt att du alltid betalar din hyra med avin som du fick senast och att du använder det OCR-nummer som står på hyresavin. OCR-numret är unik för varje månad och innehåller uppgifter om din lägenhet.

 

Om du inte betalar din hyra i tid kommer du att få betala en förseningsavgift. Om du vet att du av någon anledning kommer att betala din hyra sent är det viktigt att du meddelar detta till personalen i fastigheten där du bor. Om du slutar att betala din hyra kommer du att sägas upp från ditt boende.

 

Kontakta personalen i fastigheten där du bor. De hjälper dig att skriva ut en ny hyresavi.


OCR-numret är en sifferkod som du hittar längst ner på din hyresavi. Numret är unik för varje månad och innehåller uppgifter om vilken lägenhet som hyresavin gäller. Det är viktigt att du använder rätt hyresavi när du betalar din hyra.


Autogiro betyder att vi drar hyran automatiskt från ditt bankkonto varje månad. Du ansvarar själv för att du har pengar på ditt konto det datum hyran dras. Det kostar ingenting att ha autogiro.


Om du har autogiro dras hyran från ditt konto den sista vardagen varje månad. Det är ditt ansvar att se till att det finns pengar på ditt konto när hyran ska betalas. Om första försöket misslyckas görs det två nya försök de kommande vardagarna.


Fyll i och skriv under blanketten som du hittar i länken här nedanför. Läs noga igenom instruktionerna så att ditt kontonummer blir rätt ifyllt. När vi fått din anmälan kommer ett autogiromedgivande att tecknas.
 

Hemförsäkring

Det är viktigt att du tecknar en hemförsäkring innan du flyttar in. En hemförsäkring täcker mer än man ofta tror. Den kan ge ersättning för dina saker om de blir stulna eller om de skadas i en brand- eller vattenskada. Dessutom innehåller alla hemförsäkringar ett reseskydd, ett rättsskydd, ett överfallsskydd och ett ansvarsskydd (skadeståndsskydd).

Om hemförsäkring på Konsumenternas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 


 

Nycklar och lås

När du flyttar in skriver du på en nyckelkvittens. Efter det får du dina nycklar. Nycklarna är personliga och det är inte tillåtet att göra extra kopior. Du får inte själv byta låscylinder i din dörr.


Om du har tappat bort dina nycklar måste du göra en polisanmälan. Du måste också meddela personalen i fastigheten där du bor för att kunna få nya nycklar. Vi byter alltid låscylinder när nycklar har kommit bort. Det är du som hyresgäst som måste betala för ny låscylinder och för arbetet att byta den.


Du får själv lösa vart du ska sova under natten. Kontakta personalen i fastigheten under ordinarie öppettider för att få hjälp med en ny nyckel. Du kommer att behöva betala för att få en ny nyckel.


Du får vänta tills hyresgästen efter dig kommer för sin tvättid. Du kan också sätta upp en lapp med ditt telefonnummer och be hen kontakta dig så du kan hämta dina nycklar. Annars får du kontakta personal under ordinarie öppettider. 

Vid inflytt och utflytt

Innan du flyttar in besiktas din lägenhet. Det innebär att vi skriver ned eventuella skador och slitage som finns på lägenheten. Det är viktigt att du är med vid besiktningen och att du skriver under besiktningsunderlaget innan du flyttar in. Om du upptäcker skador eller slitage som vi missat är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar personalen. Det är ditt ansvar att dessa skrivs in i besiktningsunderlaget.

 

Under din boendetid är det du som ansvarar för lägenhets skick. Du kan få betala för skador som uppstår på grund av överslitage eller att du, eller någon som befinner sig i din lägenhet, inte är försiktig.


Varje år genomför vi en underhållsbesiktning av alla lägenheter. Du kommer att få ett brev med tid och datum för detta så att du har möjlighet att vara med vid besiktningen av din lägenhet.


När du flyttar in hos SHIS Bostäder tecknar du ett andrahandskontrakt. Din boendetid hos oss är begränsad och uppsägningstiden är en kalendermånad för både dig och SHIS Bostäder.

 

Du skriver även på ett dokument där du avsäger dig besittningsrätten för lägenheten. Det innebär att du inte får någon förlängning av ditt hyreskontrakt efter hyrestiden har gått ut. Du har inte rätt att hyra ut eller låna ut lägenheten. Du får inte heller byta den mot en annan lägenhet. 

Felanmälan

Kontakta personalen under ordinarie öppettider så kan de göra en felanmälan.


Kontakta personalen under ordinarie öppettider så kan de göra en felanmälan.


Prata med personalen i din fastighet. Om de inte är på plats ska du omedelbart ringa SHIS Trygghetsteam på telefon 070-771 72 67. 

Övrigt

Nej, inte om du bor i avtalat boende eller boende med stöd för ungdom, ung vuxen eller vuxen.


Nej. Eftersom du tecknar ett andrahandskontrakt med SHIS Bostäder så har du inte rätt att hyra ut din lägenhet till nån annan. Du får inte heller byta din lägenhet till en annan.


Har du synpunkter på ditt boende kontaktar du i första hand personalen i den fastighet där du bor. Du kan framföra dina synpunkter skriftligen eller muntligen. De kommer att återkoppla till dig inom en vecka.

 

Ja. Om du betalar din hyra i tid, och betalar avgift hos Bostadsförmedlingen har du kvar din plats i Stockholms stads bostadskö. För att öka dina chanser till en egen bostad är det viktigt att du ställer dig i kö hos fler bostadsförmedlingar. Vår personal hjälper dig gärna med tips och råd!

Om bostadsvägledning Öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: