search

En del av

Stockholms stad

SHIS logotyp
search

Hantering av sopor och avfall

För att undvika skadedjur och dålig lukt är det viktigt att ta hand om dina sopor och ditt avfall på rätt sätt.

Samling av olika typer av avfall

Hushållssopor är rester som blir över efter din mat och sopor som inte går att återvinna genom källsortering. Hushållssopor ska du kasta i ett insamlingskärl eller i ett sopinkast i fastigheten där du bor. Dessa kan vara i trapphuset, i entrén eller utomhus i anslutning till fastigheten.

 

Om du är osäker vart du ska kasta dina hushållssopor så ska du fråga personalen i fastigheten där du bor. Hushållssoporna samlar du i påsar som knyts ihop väl innan du kastar dem på anvisad plats. Är sopkärlet fullt eller om det är stopp i sopinkastet ska du kontakta personalen för en felanmälan.

 

Du får inte ställa påsar på marken eller i trapphuset. Det drar till sig skadedjur och bidrar till dålig lukt!

 

Plast, papper, glas, tidningar och metall är exempel på avfall som ska sorteras separat och inte kastas i hushållssoporna. I anslutning till din fastighet finns det särskilda kärl som var och ett är avsedda för respektive material. Det står tydligt i anslutning till kärlet vart du kastar vilket avfall.

 

Stora och skrymmande sopor eller avfall ska lämnas till en återvinningscentral. Exempel på detta är TV-apparater, sängar, soffor och andra stora möbler samt disk- och tvättmaskin. Har du frågor om var du kan slänga grovsopor kan du kontakta personalen i fastigheten där du bor.

 

Farligt avfall är sådant som kan vara mycket skadligt för miljön om det inte källsorteras och lämnas till rätt avfallcentral. Farligt avfall får absolut inte lämnas bland övrigt avfall.

 

Du kan lämna in farligt avfall på de flesta återvinningscentraler (ÅVC), men inte på alla. Till farligt avfall räknas kemikalier, färg och överblivna mediciner. Mediciner som du inte använder ska återlämnas till ett apotek.

 

Senast uppdaterad: